Swedish French German Spanish
Swedish French German Spanish

Betala Nu från 225 kr.

Handledarkurs Uppsala


 

Introduktionsutbildning Uppsala | Trafikskola Uppsala

License Trafikskola Uppsala erbjuder Introduktionsutbldning Uppsala för ett väldigt billigt pris. Kursen kan även bli kallad för Handledarutbildning Uppsala och Handledarkurs Uppsala . Handledarkursen Uppsala är 3 timmar och sker på plats.

 

Handledarutbildning Uppsala | Körskola Uppsala

Du måste ha ett handledartillstånd. För att få sådant krävs följande

 • Du ska ha fyllt 24 år
 • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES länderna inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein.
 • Du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem. under de tre senaste åren får du inte ha mist körkortet på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott och inte heller haft körkortet förare med villkor alkolås. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av till exempel fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än tre månader.
 • Handledare ska ha vana och skicklighet att köra denna aktuella fordonstyp.
 • Handledare ska ha gått en handledarutbildning för privat övningskörning de senaste fem åren. Precis som din elev.

 

Handledarkurs Uppsala | Trafikskola Uppsala 

Handledarutbildning Uppsala är krav till elever!

För att få övningsköra måste eleven ha fyllt 16 år och ha ett körkortstillstånd, oavsett om övningskörningen sker privat eller i en trafikskola.

För att få ett körkortstillstånd måste eleven ha gjort ett godkänt syntest och fyllt e i en hälsodeklaration på heder och samvete.

För att få övningsköra privat måste eleven, förutom körkortstillståndet ha en godkänd handledare och en giltig introduktionsutbildning . Du har ansvaret för att eleven uppfyller dessa krav.

Eleven bör ha med sig en legitimation vid mängdträningen.

För att få göra ett förarprov måste eleven

 • Ha fyllt 18 år
 • Ha ett giltigt körkortstillstånd
 • Vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader
 • Ha en godkänd riskutbildning del 1 och del 2
 • Intyga att han inte har något körkort som är utfärdat i ett annat EES – land .

Tillstånd inför introduktionsutbildning Uppsala | Körskola Uppsala

För att din ansökan om handledartillstånd ska behandlas måste såväl du som eleven ha gått en introduktionsutbildning som kallas handledarutbildning, eller Handledarkurs och blivit inrapporterade till Transportstyrelsen. Dessutom måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd (söker ni samtidigt behandlas elevens ansökan först)

Ni kan föra hela ansökan för körkorts- och handledartillstånd direkt på Transportsyrelsen.se

Många trafikskolor utför det syntest som eleven måste göra och de hjälper er med ansökningarna om ni är tveksamma.

När Transportstyrelsen godkänt era ansökningar skickas tillstånden hem till er per post eller via e Kivra.

Ni får inte börja köra förrän tillstånden är klara och du ska ha handledartillståndet och ditt körkort med när ni mängdträning.

Handledarutbildning Uppsala

Viktig informationer inför handledarkurs Uppsala
 • Din introduktionsutbildning är giltig i fem år från kursdagen, under denna tid kan du ansöka om handledartillstånd utan att du behöver gå om kursen.
 • Ett handledartillstånd gäller bara för en elev. Är du till exempel förälder och ska köra med två barn måste du ha två handledartillstånd .
 • Ditt handledartillstånd är giltigt i fem år. Blir elen inte klar med körkortet under denna tid måste du ha en giltig introduktionsutbildning och beviljas ett nytt handledartillstånd innan ni forsätter att öva privat.
 • Du får ha handledartillstånd för max 5 elever samtidigt. Den som har handledartillstånd som är utfärdade före den 1 februari 2012 kan hos Transportstyrelsen begära att dessa tillstånd upphävs (de gäller på; livstid:). Nyare tillstånd kan inte upphävas i förtid.
 • Elevens introduktionsutbildning är också giltig i fem år. Under denna tid kan eleven få en ny handledare utan att eleven behöver gå om kursen. När utbildningen är äldre än fem år får eleven inte övningsköra privat även om körkorts- och handledartillståndet är giltigt. Då måste eleven gå om introduktionsutbildningen för att få fortsätta att öva privat.
 • Körkortstillståndet gäller i 5 år. Det kan inte förlängas – är eleven inte klar med körkortet inom denna tid måste han ansöka om ett nytt tillstånd.
 • För att få övningsköra på en trafikskola krävs endast ett giltigt körkortstillstånd.

       Ansök om Handledarskap (handledaren)

Introduktionsutbildning i Uppsala / Handledarutbildning i Uppsala / handledarkurs i Uppsala

License Trafikskola AB

Kungsängsesplanaden, 14
753 18 Uppsala

Org. nr: 559198-1831

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öppettider

Reception

Månd-Fredag: kl. 09:00 - 16:00

Körlektioner

Månd-Fredag: kl. 07:40 - 18:00

 

Swish nummer: 123 631 4314

Bank Giro:         5282-8449

  

License Trafikskola

© 2024 License Trafikskola AB. All rights reserved.